Wieloletnie doświadczenie w fotografowaniu, 15 lat pracy na lustrzankach cyfrowych. Na naszym fanpage zostaliśmy ocenieni przez klientów blisko 60 razy z najwyższą możliwą oceną.